//]]>
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 11, Gliwice 44-121, Polska

Realizacje
Opracowane w szczególe

Przemysł AGD

Weryfikacja montażu podzespołów

Zadania systemu

Zadania systemu

Zadaniem zrobotyzowanej stacji kontroli, zbudowanej w oparciu o wielokamerowy system wizyjny jest weryfikacja prawidłowości wykonania oraz montażu systemu miedzianych rurek stanowiących element pompy ciepła.

W pierwszej kolejności system weryfikuje rozmieszczenie miedzianych rurek. Dla właściwego funkcjonowania pompy ciepła ważne jest, aby składające się na nią rurki znajdowały się w odpowiedniej odległości względem siebie oraz innych elementów składowych pompy. Dzięki użyciu kamery 3D system jest w stanie kontrolować położenie badanych elementów w przestrzeni. Kolejny etap to weryfikacja szczelności połączeń lutowanych. Instalacja pompy wypełniona jest gazem technicznym i ważne jest zachowanie jej szczelności. System wizyjny wyznacza punkty, do których robot kieruje narzędzie pobierające próbkę powietrza z okolicy połączenia elementów miedzianych, w celu przeprowadzenia jej analizy.

Cechy oprogramowania

  • Kontrola oparta nie o sztywny wzorzec, a każdorazowo, o wyznaczony punkt bazowy badanego elementu. Eliminuje to konieczność idealnego bazowania elementu, co jest istotne ze względów technologicznych,
  • Prosta, szybka modyfikacja parametrów, wyznaczających prawidłowe położenie badanych elementów,
  • Szczegółowa informacja o wykrytych nieprawidłowościach przesyłana do PLC pozwala na wprowadzenie niezbędnych korekt w procesie produkcji,
  • Pełna wizualizacja i archiwizacja wyników analizy z możliwością późniejszego ich przeglądu.

 

Zapytaj o produkt