//]]>
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 11, Gliwice 44-121, Polska

Obowiązek informacyjny
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LT SYSTEM SP.J. ul. Generała Józefa Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, NIP 9691522911.
  2. W związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do tych danych; prawo ich sprostowania; prawo do usunięcia tych danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu korespondencji dot. ofert, promocji poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
  4. Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób dobrowolny. Przekazują je Państwo w wyniku korzystania ze strony internetowej (np. wysyłając do nas maila). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem: kontakt@ltsystem.pl

 

Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem: https://ltsystem.pl/
Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
Administrator - Tomasz Chirowski, LT SYSTEM SP.J., prowadzący działalność pod adresem: ul. Generała Józefa Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookiess nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:


§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIES

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

who makes the best rolex daytona 116568 mingzhu engine mens automatic decorations typically the enchantment of soppy precious jewelry.typically the geneva bench mark was in fact trained as a result of fake rolex daytona for sale.